Your search results

တံတားဦး ဟုိတယ္ဇုန္စီမံကိန္း လပုိင္းအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီးေျမ ဧက ငါးေထာင္ေက်ာ္တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ တံတားဦးဟုိတယ္ဇုန္ စီမံကိန္းကုိ မၾကာမီ လပုိင္းအတြင္း စတင္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး တံ တားဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေျမဧက ၅၄၈၈ တြင္ တံတားဦးဟုိတယ္ဇုန္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမစ္ေရက်ခ်ိန္ လာမည့္ေအာက္တိုဘာ၊ ႏုိ၀င္ဘာမ်ားမွစတင္ကာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း အဓိက တာ၀န္ယူလုပ္ကုိင္မည့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေအာင္ကေျပာသည္။ ‘‘အခုေတာ့ ေရတက္ေန တယ္။ ေရက်ခ်ိန္လုပ္ငန္းေတြ စ လုပ္မယ္။ ေဒသခံေတာင္သူေတြ နဲ႔ကလည္း ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးက ညိႇႏႈိင္းေျပလည္မႈရေနၿပီ’’ဟု ဦး ျမင့္ေအာင္ကေျပာသည္။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟုိတယ္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဦးေဆာင္ ကာ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီဖဲြ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေငြကိစၥ ညိႇႏႈိင္းခဲ့သည္။ စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ကတိုးဆိပ္ရြာ၊ ေခါင္းကဲြရြာ၊ လက္ေဆာင္ယူရြာ၊ …

အိ္မ္ျခံေျမသတင္းမ်ား ​စ​က္တ​င္ 01, 2014 ​မွ​တ္ခ်​က္မ်ား ​ခု Continue Reading

အသစ္ေဆာက္မည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေျမတန္ဖိုးထည့္မတြက္ရန္ သမၼတၫႊန္ၾကား

အစိုးရက ၿမိဳ႕ႀကီးငါးၿမိဳ႕ တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား၌ ေျမ တန္ဖိုးကို တြက္ခ်က္ထည့္သြင္း မတည္ေဆာက္ဘဲ ေစ်းသက္သာ စြာ ေရာင္းခ်ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼ တက ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕ ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးကေျပာ သည္။ ‘‘ေနာက္ပုိင္းေဆာက္မယ့္ အိမ္ ရာေတြမွာ ေျမတန္ဖုိးကုိ ထည့္ သြင္းတြက္ခ်က္တည္ေဆာက္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး’’ဟု အထက္ပါ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးကဆုိသည္။ လက္ရိွတြင္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုး အိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနက ၿမိဳ႕ႀကီး ငါးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မေကြး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ား၌ ကနဦးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေျမတန္ဖိုးကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳရန္ သမၼတက ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း အထက္ပါ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးကဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္ လည္း အိမ္ရာမ်ားတည္ေဆာက္ ရာတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ား၌ အသံုးျပဳသည့္ ေဆာက္ လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္က ႀကီးျမင့္ ေနသျဖင့္ အစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚ …

အိ္မ္ျခံေျမသတင္းမ်ား ​စ​က္တ​င္ 01, 2014 ​မွ​တ္ခ်​က္မ်ား ​ခု Continue Reading

လယ္ကြင္းမ်ားအတြင္းက ပိုက္ေဘာမ်ား

‘‘လယ္ယာေျမကို ဥပေဒအတုိင္းပဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ရပ္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔သာ [လယ္တစ္ကြက္ကို အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ၿပီး ၿခံခတ္ေရာင္းခ်ေနၾကျခင္း ] လုပ္ေနရင္ ေနာက္ပိုင္း သူတို႔ေတြပဲရွင္းရမွာ။ ၀ယ္ထားသူေတြအေနနဲ႔ အာမခံခ်က္ကေတာ့ ဘာမွမရွိဘူးလို႔ ေျပာရမွာပဲ’’ ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕မွ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာၾကားသည္။ ‘‘လယ္ယာေျမကို လူေနထိုင္မႈေျပာင္းတာက ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းမေျပာနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရေတာင္ ေပးပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ ေျမစာရင္းက ေငြယူၿပီးလုပ္ေပးရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းစီမံကိန္းေတြမွာ ျပႆနာအမ်ားႀကီးရွိတယ္’’ ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္၀ိုက္ လယ္ေျမမ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားမွာ ယခုကဲ့သို႔ရာသီတြင္ လယ္မစိုက္ဘဲ တုိင္ေလးတိုင္စိုက္၊ ၿခံခတ္ၿပီး ေျမ၀ယ္မည့္သူကို ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။ အိမ္ၿခံေျမပဲြစားမ်ား၏ အႀကံေပးမႈျဖင့္ လယ္တစ္ကြက္ကို အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ၿပီး ၿခံခတ္ေရာင္းခ်ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ျပည္သူမ်ား စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ လယ္ေျမတြင္ စပါးသီးႏွံမစိုက္ဘဲ အျခားနည္းျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းကို ဥပေဒႏွင့္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်းရြာလူဦးေရ တိုးပြားလာသည္ဟု အေၾကာင္းျပၿပီး ထန္းတပင္၊ …

အိ္မ္ျခံေျမသတင္းမ်ား ​ဩ​ဂု​တ္ 31, 2014 ​မွ​တ္ခ်​က္မ်ား ​ခု Continue Reading

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကို ေက်းရြာေဒသခံတခ်ဳိ႕ လက္မွတ္ေရးထိုး ကန္႔ကြက္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကို ေက်းရြာေဒသခံ တခ်ဳိ႕က လက္မွတ္ေရးထိုး ကန္႔ကြက္ၿပီး သမၼတဆီ စာပို႔ဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိ တြံေတြးၿမိဳ႕နယ္ေတြက ေျမဧက ၃ ေသာင္းေက်ာ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ျမန္မာ့ေစတနာ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ဖုိ႔အတြက္ တံြေတြးၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံတခ်ဳိ႕က ျပင္ဆင္ေနၾကတာပါ။ ဒီစီမံကိန္းအတြက္ ခုထဲကလယ္ယာေျမေတြကို ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္ေနၿပီး လယ္သမား ေတြ ေနာက္ပိုင္းမွာ အလုပ္လက္မယ့္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ေက်းရြာေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္က ကန္႔ကြက္ ခ်င္တဲ့သူေတြရဲ႕ လက္မွတ္ေတြကို လိုက္ေကာက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း လက္မွတ္ေကာက္ခံဖို႔ စီစဥ္ေနတဲ့ တြံေတးေဒသခံ ဦးေအာင္ေဖက ဒီဗီြဘီကို ေျပာပါတယ္။ “လယ္ယာေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ မရွိတဲ့အခါမွာ ဆန္စပါး ျပႆ နာေတြ ေပၚလာမယ္။ ေနာက္ လယ္သမားေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြ ပ်က္သြားမယ္။ လယ္သမားက လယ္ပဲစိုက္တက္တယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ သူေ႒းေတြက တဖက္လွည့္နဲ႔ ေငြနဲ႔ ေပါက္ၿပီး လယ္သမားေတြကို စည္းရုံးတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ …

အိ္မ္ျခံေျမသတင္းမ်ား ​ဩ​ဂု​တ္ 31, 2014 ​မွ​တ္ခ်​က္မ်ား ​ခု Continue Reading

ေဝဖန္မႈေတြႀကံဳေနရတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံက စီးပြါးေရး အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကိုတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရက ေၾကညာလိုက္တဲ့အတြက္ အေျခအတင္ျဖစ္ စရာေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ စီမံကိန္းသစ္ ကို အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အပါအဝင္ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းက ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကေပမယ့္ အကုန္အက်မ်ား လြန္းတယ္လို႔ ေဝဖန္ခဲ့ၾကသူေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိပါ့မလားလို့ ဆိုတဲ့ သံသယ အျမင္နဲ႔ ၾကည့္သူေတြလည္းရွိေနတာပါ။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းထားတဲ့ ကိုေအာင္ရဲေမာင္ေမာင္က ေျပာျပမွာပါ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ ပန္းလွိဳင္ျမစ္နဲ႔ တြံေတးတူးေျမာင္းၾကား၊ လွိဳင္ျမစ္နဲ႔ လွိဳင္သာယာ တြံေတး ကားလမ္းၾကားက ေျမဧက ၃ ေသာင္းဝန္းက်င္ေပၚမွာ ျမိဳ႕သစ္ တိုးခ်ဲ႕မယ့္ အစီအစဥ္ကို ျပီးခဲ့တဲ့ သတင္းတစ္ပါတ္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအတြင္းမွာ ရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္စား ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ဦးလွျမင့္က ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္တြင္း အစီအရင္ ခံအျပီး မွာပဲ ဒီစီမံကိန္းကိစၥ ဟာ …

အိ္မ္ျခံေျမသတင္းမ်ား ​ဩ​ဂု​တ္ 30, 2014 ​မွ​တ္ခ်​က္မ်ား ​ခု Continue Reading

ေငြျဖဴမရွိသူကုိ ၀င္ေငြခြန္ျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမ၀ယ္ယူခြင့္ေပးျခင္း ေငြေၾကးခ၀ါခ်ရန္ တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္

၀င္ေငြရလမ္းမေဖာ္ျပႏိုင္ဘဲ အိမ္ၿခံေျမ ၀ယ္ယူေနသူမ်ားအား ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္သက္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ၀ယ္ေရာင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္မွာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈကို တြန္းအားေပးေနသလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာသည္။ အိမ္ၿခံေျမဥပေဒအရ ၀င္ေငြရလမ္းေဖာ္ျပႏိုင္သူမ်ားသည္ အိမ္ၿခံေျမ၀ယ္ယူရာတြင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူေနၿပီး ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏိုင္သူမ်ားကိုလည္း တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳေနျခင္းမွာ ေငြေၾကးခ၀ါခ်လိုသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္ဟု စီးပြားေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ အိမ္ၿခံေျမဥပေဒအႀကံေပး ေဒၚေဆြေဆြျမင့္က “အိမ္၀ယ္မယ္ဆိုရင္ ၀င္ေငြရလမ္း(ေငြျဖဴ) မေဖာ္ျပႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အိမ္၀ယ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သူက တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအျပင္ ၀င္ေငြခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ခိုင္းတယ္။ ဒါက သူ႔ကို အိမ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးတဲ့ သေဘာပဲ။ အဲဒီကေနမွ သူက ျပန္ေရာင္းမယ္ဆိုရင္ ေရာင္းရေငြက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေဆာင္ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ သူ႔အတြက္ ေငြျဖဴေပၚသြားတာေပါ့” ဟု ဆိုသည္။ အစိုုးရမွ …

အိ္မ္ျခံေျမသတင္းမ်ား ​ဩ​ဂု​တ္ 30, 2014 ​မွ​တ္ခ်​က္မ်ား ​ခု Continue Reading

ႏုိင္ငံျခားသားငွားရမ္းမႈႏွင့္ ၀ါတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ မိုးတြင္းကာလတြင္ပင္ အိမ္ငွားေစ်းကြက္ ဆက္လက္ရွိေန

ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ အိမ္ၿခံေျမမ်ားအား အေပၚစီးမွ ေတြ႔ျမင္ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု – လြင္ေမာင္ေမာင္၊ မဇၥၽိမ)   မိုးတြင္းကာလ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ မျဖစ္ထြန္းေသာ္လည္း အိမ္ငွား၊ ေျမငွားေစ်းကြက္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ၀ါတြင္းကာလတြင္ အိမ္ရာအေျပာင္းအေရႊ႕လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိတတ္ေသာ္လည္း လူဦးေရထူထပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း အိမ္ငွား၊ ေျမငွားႏွင့္ စက္႐ံုဂိုေဒါင္အငွားေစ်းကြက္ ဆက္လက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတာ္၀င္အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။ ဦးေဇာ္ဦးက “မိုးတြင္းကာလဆိုေတာ့ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းေရာင္းတာေတြ အေတာ္ေလး ေအးသြားတယ္။ ဒီလပိုင္းေတြမွာ လူေတြက အိမ္ေရာင္း၊ ေျမေရာင္းေတြ သိပ္မလုပ္ေပမယ့္ အငွားေစ်းကြက္ေတာ့ ဆက္ရွိေနတယ္။ ေစ်းေတြကေတာ့ ေနရာအလိုက္ ကြာျခားမႈေတာ့ရွိတယ္။ အကြက္အကြင္းနဲ႔ ေနရာ အက်ယ္အ၀န္းေပၚမူတည္ၿပီး ေစ်းအတက္အက်ေတာ့ရွိတယ္”ဟု ဆိုသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ အိမ္ခန္းငွားရမ္းေနထုိင္မႈႏွင့္ ေျမညီထပ္ဆုိင္ခန္း ငွားရမ္းမႈမ်ားရွိေနၿပီး ငွားရမ္းခမွာ တစ္လ လွ်င္ က်ပ္ ၇၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္မွ …

အိ္မ္ျခံေျမသတင္းမ်ား ​ဩ​ဂု​တ္ 30, 2014 ​မွ​တ္ခ်​က္မ်ား ​ခု Continue Reading

ျမဳိ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္မည္

ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာေငြအေပၚ မွီခိုျခင္းမျပဳဘဲ အလႊာေပါင္းစံုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ား အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းတြင္ ပုဂၢလိက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို အဓိကထားေဖာ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီးDeveloperမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ားအျပင္ လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးႏွင့္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူ မ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအေျခအေနအရ ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူလ်က္ ျမိဳ႕ေျမသတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ ီနလနူသစနမ တင္ဒါေခၚ ယူျခင္းမ်ားအပိုင္းကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ မၾကာမီအခ်ိန္အတုိင္းအတာအတြင္း စီမံေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဩဂုတ္လ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ သတင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။ ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိနဲ႔ တြံေတးၿမိဳ႔နယ္မ်ားရွိ ေျမဧက၃ ေသာင္းေပၚမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္က ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္က ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ က်င္ပခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀း၌ …

အိ္မ္ျခံေျမသတင္းမ်ား ​ဩ​ဂု​တ္ 30, 2014 ​မွ​တ္ခ်​က္မ်ား ​ခု Continue Reading

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို တင္ဒါေခၚၿပီးမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္

[su_youtube url="http://www.youtube.com/watch?v=jfDkQ3HPUW4&feature=youtu.be"] ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို တင္ဒါေခၚယူၿပီးမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ဩဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ဩဂုတ္ ၂၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အခ်က္ငါးခ်က္ပါဝင္ၿပီး ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ Developer ကို တင္ဒါေခၚယူမည္ဆိုေသာအခ်က္ ပါဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဩဂုတ္ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝးသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြမွ ေပးပို႔သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သဝဏ္လႊာတြင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုႏွင့္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ မ်ားအတြင္းရွိ ေျမဧက ၃ဝဝဝဝ ေပၚတြင္ ျမန္မာ့ေစတနာၿမိဳ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ပါရွိခ့ဲသည္။ ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းအား လွ်ဳိ႕ဝွက္စီစဥ္ခဲ့ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည့္ကုမၸဏီ မွာ ႐ုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၅ဝဝဝ နီးပါးျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏ မ တည္ေငြရင္းမွာ က်ပ္ တစ္ဘီလ်ံသာရွိျခင္း၊ စီမံကိန္းသည္ …

အိ္မ္ျခံေျမသတင္းမ်ား ​ဩ​ဂု​တ္ 29, 2014 ​မွ​တ္ခ်​က္မ်ား ​ခု Continue Reading

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းဧရိယာတစ္၀ိုက္ရွိ လယ္ေျမမ်ားအား တ႐ုတ္ႏွင့္ တ႐ုတ္အႏြယ္၀င္ တိုင္းရင္းသားအမည္ခံမ်ား ဆင္း၀ယ္ေနၿပီး လက္ရွိေစ်းႏႈန္းသည္ ယခင္ေစ်းႏႈန္းထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းဧရိယာတစ္၀ိုက္ရွိ လယ္ေျမမ်ားအား တ႐ုတ္ႏွင့္ တ႐ုတ္အႏြယ္၀င္ တိုင္းရင္းသားအမည္ခံမ်ား ဆင္း၀ယ္ေနၿပီး လက္ရွိေစ်းႏႈန္းသည္ ယခင္ေစ်းႏႈန္းထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းဧရိယာတစ္ဝိုက္ရွိ လယ္ေျမမ်ားအား တ႐ုတ္ႏွင့္ တ႐ုတ္အႏြယ္ဝင္ တိုင္းရင္းသားအမည္ခံမ်ား အမ်ားစုဆင္းဝယ္ေနၿပီး လယ္ေျမေဈးမ်ားမွာ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၅ဝဝ၊ ၆ဝဝ မွအျမင့္ဆံုး သိန္းေထာင္ဂဏန္းအထိ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဈးႏႈန္းသည္ ယခင္ ေဈးႏႈန္းထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ “မႏွစ္ကဆုိ တစ္ဧကကုိ ၁ဝ သိန္း၊ ၁၂ သိန္းေလာက္ရွိတယ္။ အခုက်ေတာ့ အတြင္းပုိင္းေတြက သိန္း ၂ဝဝ ကေန သိန္း ၃ဝဝ ေလာက္ျဖစ္သြားၿပီး ကားလမ္းဘက္ေတြက်ေတာ့ သိန္း ၅ဝဝ ေလာက္ကေန ၁ဝဝဝ နီးပါးေလာက္ထိ ေဈးေခၚၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ၇ဝဝ တုိ႔ ၆ဝဝ တုိ႔နဲ႔ ေရာင္းၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း မေရာင္းၾကေသးဘူး။ …

အိ္မ္ျခံေျမသတင္းမ်ား ​ဩ​ဂု​တ္ 29, 2014 ​မွ​တ္ခ်​က္မ်ား ​ခု Continue Reading